GDPR nebo co?!

Nechce se mi tady vypisovat dvě stránky o tom co s vašimi údaji můžu dělat a co ne – stejně to nikdo nečte.
Napíšu to stručně a budu doufat, že je to pochopitelné…

Nejsem vůl a vaše údaje nikomu nedám! Občas vám napíšu na e-mail nebo SMS nějaké info o závodě atp. Stejně tak vy víte, že se na závodě fotí a natáčí a je dost pravděpodobné, že vaše fotky nebo videa budou někde na internetu.
Pokud budete chtít, stačí napsat a já vaše údaje smažu a už o mě v životě neuslyšíte. 

Jiří Hájek

Oderská pětadvacítka (dále jen O25) – je běžecký závod konaný v Odrách a přilehlých lesích. Oficiální webové stránky závodu jsou na adrese www.o25.cz. Závod O25 pořádá Jiří Hájek, Pramenní 76/17, 742 35, Odry. Tel.: 737 888 179, e-mail: oderska25@gmail.com.

1) ÚČASTNÍCI ZÁVODU

1a) O25 je sportovní akce, ve které mohou statovat všichni, co nechtějí jen vysedávat na gauči, chtějí něco udělat pro své zdraví a  zároveň se pobavit.

1b) Každý účastník závodu svou registrací, zaplacením startovného, a nastoupením do závodu prohlašuje, že:

 • je fyzicky a duševně zdráv a nastupuje do závodu dobrovolně,
 • bude dodržovat pravidla silničního provozu,
 • se účastní závodu na vlastní odpovědnost a nebezpečí,
 • byl seznámen s tratí, pravidly, bezpečnosti a fair-play,
 • netrpí závažnou nemocí,
 • souhlasí, že pořadatel bude během závodu pořizovat video a foto dokumentaci a že poskytuje pořadateli svolení, aby tyto záznamy byly použity za účelem prezentace závodu a to bez nároku účastníka na odměnu,
 • souhlasí s použitím osobních údajů pro potřeby závodu a se zasíláním obchodních sdělení.

2) KATEGORIE

2a) Každý závodník se musí prezentovat a to nejpozději hodinu před startem. Během této prezentace jsou závodníkům rozdány startovní čísla.

2b) V kategorii O25 smí startovat muži a ženy starší 15let. Osoby mladší 15let smí závodit pouze v doprovodu rodiče, zákonného zástupce nebo osoby jimi pověřené. Trasa kategorie O25 měří cca 25 km.

2c) Kategorie O10 je určená všem bez rozdílu věku. Trasa měří cca 10 km. Tato trasa je vhodná pro rodiny s dětmi.

2d) Věkové kategorie jsou následující: muži/ženy do 15 let, od 15 do 40 let a nad 40 let.

2e) Na trase nejsou žádné občerstvovací stanice! Stánek s občerstvením je pouze v prostoru startu a cíle! Na trati bude na třech místech k dispozici čistá voda.

2f) Časový limit závodu je 5 hodin.

2g) Kategorie jsou měřeny ručně za pomocí stopek.

3) REGISTRACE A STARTOVNÉ

3a) Registrace do závodu probíhá v období od 29. srpna 2023 do 6. října 2023.

3b) Registrace do závodu probíhá výhradně elektronicky pomocí registračního formuláře, který je umístěn na stránce www.o25.cz/registrace.

3c) Registrace na místě závodu je možná za příplatek +50 Kč/osoba.

3d) Startovné stojí 150 Kč/dospělí. Děti do 15 let zdarma.

3e) Můžete si zvolit startovní číslo dle vlastního výběru. Cena za výběr start. čísla je 20 Kč při platbě předem a 50 Kč při platbě na místě.

Část ze startovného a celou částku za rezervaci startovního čísla věnujeme na charitu!

3g) Registrace se stává platnou až v okamžiku zaplacení startovného, tj. po spárování variabilního symbolu platby s e-mailem závodníka. (Ve startovní listině je označen sloupeček zaplaceno – ANO).

3h) Pořadatel závodu si vyhrazuje právo uzavřít registraci nebo upravit podmínky registrace, pokud to bude vyžadovat situace.

3i) Zaplacené startovné se nevrací a to ani v případě zásahu vyšší moci, kdy bude pořadatel nucen závod přerušit, uzavřít nebo zrušit start.

3j) Změny v registraci můžete žádat na oderska25@gmail.com.

5) ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZÁVODU

5a) Závodníci obdrží během prezentace do závodu startovní číslo. Toto číslo si musí ponechat po celou dobu závodu. V případě ztráty startovního čísla nebo jeho zničení bude závodník diskvalifikován. Startovní číslo musí být viditelné při kontrolách a také při průběhu cílem.

5b) Každý závodník má v průběhu závodu nárok na občerstvení, které je umístěno v prostoru startu a cíle.

5c) Závodníci vybíhají z místa startu. Do cíle musí dojít přes kontrolní body ve stanoveném časovém limitu.

5d) Pro stanovení pořadí ve výsledkové listině je vždy brán v úvahu čas zaznamenaný rozhodčím při proběhnutí cílem.

5e) Závod probíhá převážně po turistických značkách a zpevněných lesních cestách podle pevně stanovené a značené trasy.

5f) Je zakázáno použít k přesunu cizí předmět (automobil, motocykl, kolo, brusle, skateboard, kůň, létající balón a jiné dopravní prostředky).

5g) Je zakázána jakákoliv spolupráce závodníků za účelem dojít do cíle společně a dělit se tak o získanou pozici.

5h) Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv zastavit závod nebo reagovat na nepředvídatelné situace, aby zajistil bezpečnost všech závodníků (náhlá prudká změna počasí, bouřka, vichřice, větrný polom, útok šelmy a podobně).

5i) Závodník, který nestihne projít cílem ve stanoveném limitu bude diskvalifikován.

6) POVINNÁ A DOPORUČENÁ VÝBAVA

6a) Každý závodník musí mít u sebe DOBROU NÁLADU!

6b) Doporučenou výbavou závodníka je:

 • sportovní oblečení a obuv
 • něco na pití a popř. jídlo
 • finanční hotovost (např. na taxi)
 • mobilní telefon (v případě potíží se může hodit)

7) PROTESTY

7a) Protesty se podávají u stolku prezentace a to nejpozději 15 minut po vyhlášení výsledků závodu. Poplatek za protest je 500 Kč. V případě neuznání protestu se poplatek nevrací.