Při Oderské pětadvacítce můžete potkat spousty zajímavých a vzácných zvířat.

Seznam pravděpodobně není úplný a správný. Pokud mi dáte vědět kde je chyba nebo které zvíře mi tady chybí, rád to doplním.

Fotografie pochází z Wikipedie.

Skokan zelený
Skokan zelený

Čolek obecný
Čolek obecný

Mlok skvrnitý
Mlok skvrnitý

Racek černohlavý
Racek černohlavý

Křepelka obecná
Křepelka

Netopýr ušatý
Netopýr ušatý

Kachna divoká
Kachna divoká

Labuť velká
Labuť velká

Jelen lesní
Jelen lesní

Zajíc polní
Zajíc polní

Prase divoké
Prase divoké

Srnec obecný
Srnec obecný

Káně lesní
Káně lesní

Liška obecná
Liška obecná

Poštolka obecná
Poštolka obecná